WIEDZA NEMBUTAL Sodium Solution (wstrzyknięcie pentobarbitalu sodu, USP)

WIEDZA NEMBUTAL Sodium Solution (wstrzyknięcie pentobarbitalu sodu, USP)

NEMBUTAL
Nazwa ogólna: pentobarbital
Nazwa marki: Nembutal
działania niepożądane lek nembutalny (pentobarbital) w ośrodku leków
Informacje o prywatności i zaufaniu
Powiązane leki Zasoby zdrowotne Powiązane suplementy

https://alphapharmaceuticalsstore.com/product/buy-nembutal-oral-liquid-online/

PROFESJONALNE KONSUMENCKIE EFEKTY UBOCZNE
Opis lekuWskazania i dawkowanieSkutki uboczneInterakcje z lekamiOstrzeżeniaŚrodki ostrożnościPrzedawkowanie i przeciwwskazaniaFarmakologia klinicznaPrzewodnik po lekach
Opis leku
Co to jest Nembutal i jak się go stosuje?
Nembutal (pentobarbital sodu) to barbituran, który działa jako środek depresyjny lub uspokajający, stosowany krótkotrwale w leczeniu bezsenności. Nembutal jest również stosowany w nagłych przypadkach napadów padaczkowych oraz do zasypiania pacjentów przed operacją. Nembutal jest dostępny w formie generycznej.

Jakie są skutki uboczne Nembutalu?
Częste działania niepożądane Nembutalu obejmują:

problemy z pamięcią lub koncentracją,
podniecenie,
drażliwość,
agresja (zwłaszcza u dzieci lub osób starszych),
zamieszanie,
utrata równowagi lub koordynacji,
koszmary,
nudności,
wymioty,
zaparcie,
bół głowy,
senność,
efekt „kaca” (senność dzień po dawce),
podniecenie,
nerwowość,
bezsenność,
niepokój,
zawroty głowy,
niskie ciśnienie krwi,
reakcje w miejscu wstrzyknięcia lub
wysypka na skórze.
Natychmiast zasięgnij porady lekarskiej, jeśli wystąpią jakiekolwiek poważne skutki uboczne Nembutalu, takie jak:

halucynacje,
słaby lub płytki oddech,
wolne tętno,
słaby puls lub
uczucie, że możesz zemdleć.
NIE UŻYWAĆ, JEŚLI MATERIAŁ WYSTĄPIŁ

<a href=”https://alphapharmaceuticalsstore.com/product/buy-nembutal-oral-liquid-online/"rel="dofollow">PŁYN NEMBUTAL </a>

OPIS
Barbiturany są nieselektywnymi depresantami ośrodkowego układu nerwowego, które są stosowane przede wszystkim jako uspokajające środki nasenne, a także leki przeciwdrgawkowe w dawkach subhipnotycznych. Barbiturany i ich sole sodowe podlegają kontroli na mocy Federalnej Ustawy o Substancjach Kontrolowanych (patrz rozdział „Nadużywanie i uzależnienie od narkotyków”).

<a href=”https://alphapharmaceuticalsstore.com/product-category/nembutal/">Nembutal online</a>

Sole sodowe amobarbitalu, pentobarbitalu, fenobarbitalu i sekobarbitalu są dostępne jako sterylne roztwory do podawania pozajelitowego.

Barbiturany to podstawione pochodne pirymidyny, w których podstawową strukturą wspólną dla tych leków jest kwas barbiturowy, substancja nie wykazująca działania na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Aktywność OUN uzyskuje się przez podstawienie grup alkilowych, alkenylowych lub arylowych w pierścieniu pirymidynowym.

<a href=”https://alphapharmaceuticalsstore.com/product-category/nembutal/"rel="dofollow"> Nembutal online </a>

NEMBUTAL Sodium Solution (wstrzyknięcie pentobarbitalu sodu) to sterylny roztwór do wstrzykiwań dożylnych lub domięśniowych. Każdy ml zawiera 50 mg pentobarbitalu sodu w nośniku glikolu propylenowego 40%, alkoholu 10% i wody do wstrzykiwań do objętości. pH doprowadzono do około 9,5 za pomocą kwasu chlorowodorowego i/lub wodorotlenku sodu.

Stężenia, proszek Nembutal Pentobarbital sodu, wynosi od 50 μg/ml do być może. 300 mg/ml po rozpuszczeniu w 250 ml .

<a href=”https://alphapharmaceuticalsstore.com/product-category/psilocybin/„>kup nembutal online</a>

NEMBUTAL (pentobarbital) Sodium jest krótko działającym barbituranem, chemicznie określanym jako 5-etylo-5-(1-metylobutylo) barbituran sodu. Wzór strukturalny dla pentobarbitalu sodu to:

Ilustracja wzoru strukturalnego NEMBUTAL® (pentobarbital sodu)
Sól sodowa występuje w postaci białego, lekko gorzkiego proszku, dobrze rozpuszczalnego w wodzie i alkoholu, ale praktycznie nierozpuszczalnego w benzenie i eterze.

Testy laboratoryjne
Przedłużonej terapii barbituranami powinna towarzyszyć okresowa laboratoryjna ocena układów narządów, w tym układu krwiotwórczego, nerkowego i epatycznego. (Patrz rozdziały „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” i „REAKCJE NIEPOŻĄDANE”).

Karcynogeneza
Dane zwierząt
Fenobarbital sodu ma działanie rakotwórcze u myszy i szczurów po podaniu przez całe życie. U myszy powodował łagodne i złośliwe guzy komórek wątroby. U szczurów łagodne nowotwory z komórek wątroby obserwowano w bardzo późnym okresie życia.

Dane ludzkie
W 29-letnim badaniu epidemiologicznym obejmującym 9136 pacjentów leczonych zgodnie z protokołem przeciwdrgawkowym obejmującym fenobarbital, wyniki wykazały wyższą niż normalnie częstość występowania raka wątroby. Wcześniej niektórzy z tych pacjentów byli leczeni thorotrastem, lekiem, o którym wiadomo, że powoduje raka wątroby. W związku z tym badanie to nie dostarczyło wystarczających dowodów na to, że sól sodowa fenobarbitalu jest rakotwórcza u ludzi.

Dane z jednego badania retrospektywnego obejmującego 235 dzieci, u których nie zidentyfikowano rodzajów barbituranów, sugerują związek między ekspozycją na barbiturany w okresie prenatalnym a zwiększoną częstością występowania guza mózgu. (Gold, E. i in., „Zwiększone ryzyko guzów mózgu u dzieci narażonych na barbiturany”, Journal of National Cancer Institute, 61:1031–1034, 1978).